Oslavy 200. výročí nálezu Rukopisů královédvorského a zelenohorského

1.9. 2017 – 27. 1. 2018 – Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského – Výstava uspořádaná k výročí nalezení Rukopisů – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (vernisáž 1. 9. v 17:00)

1.9. – 31. 10. 2017 prostory knihovny Slavoj ve Dvoře Králové – Výstava Rukopisné dny: Co se do průvodce nevešlo. Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa spojená s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.

 7.9. 2017 od 19:00 hod., sál Hankova domu ve Dvoře Králové – Divadlo Járy CIMRMANA – ČESKÉ NEBE. Představení zatím poslední hry legendárního Divadla Járy Cimrmana.

12.9. 2017 v 17:00 – Rukopisy královédvorský a zelenohorský – diskuse o pravosti s prof. PhDr. Viktorem Viktorou, CSc. – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

15. 9. od 20:00 hod. Český rozhlas – stanice Vltava: Páteční večer. Pro větší slávu české vědy a českého národa. Václav Hanka, knihovník a archivář Vlasteneckého muzea, významný český vědec, překladatel, badatel. A falzifikátor? O Hankových přednostech i slabostech s Josefem Langfelnerem, Václavem Čermákem, Marcelem Černým, Daliborem Dobiášem a Lubomírem Sršněm. Pořad věnovaný 200. výročí objevu Rukopisu královédvorského a vydání Hankovy Prostonárodní srbské múzy do Čech přenesené připravila Eva Ocisková.

16. 9. od 14:00 hod. 2017 kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové – Koncert školního orchestru ZUŠ R. A. Dvorského, Filip Pýcha – Objevení Rukopisu královédvorského

od  15:30 hod., městské muzeum Dvůr Králové – koncert Lilian Zalesińské, Pět zpěvů z Rukopisu královédvorského

od 16:30 hod., městské muzeum Dvůr Králové – vernisáž výstavy Rukopis královédvorský inspirující

 18. a 19. 9. 2017 vždy od 17:00 hod., městské muzeum ve Dvoře Králové – přednášky České společnosti rukopisné k Rukopisu královédvorskému

 23. 9. 2017 od 10:00 hod., náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové – městská slavnost RUKOPISNÉ DNY. Vystoupí pěvecký sbor Záboj, soubory ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, Big Band Dvorský, Spirutuál Kvintet, Petra Janů s kapelou Amsterdam. Nebude chybět historické ruské kolo a kolotoč a dobové tržiště. Proběhne slavnostní křest publikací: faksimile (napodobenina) Rukopisu královédvorského, komiksové převyprávění jednotlivých písní RK a komiksový průvodce s Václavem Hankou.

25. 9. 2017 v 17:00 – Rukopis zelenohorský z hlediska historie – přednáška Ing. Jiřího Urbana, jednatele České společnosti rukopisné. Příspěvek úvodem stručně připomene, o čem se v rukopise vypráví a dále se zaměří na následující: Co víme o kněžně Libuši a její době. O jménech osobních a zeměpisných v rukopise uvedených. O spolehlivosti Hájkovy kroniky. Libušin soud před soudem kritiků. Jak se psalo na desky pravdodatné? Byla Libuše keltského původu? – sál Městského muzea Nepomuk, vstupné dobrovolné

27. 9. 2017 v 9:00 městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové – beseda s ilustrátory komiksových knih Karlem Jerie a Filipem Pýchou

28. 9. 2017 v 10:15 Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský pásmo lyrických i epických skladeb věnované dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského uvede volné ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice, kostel sv. Václava v Harrachově.

7. 10. – 8. 10. 2017 od 10:00 do 17:00 – Vystavení originálu Rukopisu zelenohorského – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (kaple sv. Ondřeje)

7. – 8. 10. 2017 městské muzeum ve Dvoře Králové – Na dva dny se domů vrací originál Rukopisu královédvorského 

21. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 – Zelená Hora – Zpřístupnění Libušina sálu se stálou expozicí 200 let s Rukopisem zelenohorským a kostela Nanebevzetí Panny Marie, vstupné dobrovolné

6.- 7. 11. 2017 Konference Genius loci na téma Rukopisy – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

12. 11. 2017 v 17:00 hod. Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský. Pásmo lyrických i epických skladeb věnované dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského uvede volné ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice. Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem.

15.9.- 1.10.2017 Výstava Fenomén Masaryk – Národní muzeum – v rámci výstavy bude možné uvidět originály Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Představen bude také nový průzkum Rukopisů, který v Národním muzeu právě probíhá.

Všimněte si také příspěvku pana Langfelnera pod tímto článkem, který informuje o otevření rukopisné kobky (místa nálezu Rukopisu královédvorského).

 

 

1 komentář u “Oslavy 200. výročí nálezu Rukopisů královédvorského a zelenohorského

 1. Vážená paní Mentzlová,
  rád bych se připojil příspěvkem o oslavě 200. výročí nalezení RK. Rukopisná kobka v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové bude otevřena k prohlídce:
  16.9. (den nálezu) 9-18 hodin
  23.9. rovněž 9-18 hodin
  7.10. také 9-18 hodin
  8.10. pouze odpoledne 14-17 hodin.

  S pozdravem
  Josef Langfelner

Komentáře nejsou povoleny.